Elektromontage Power - Kraftmontage/installation

Elektromontage Power

Elektromontage Power kan erbjuda ett brett spektrum av åtaganden från mindre serviceåtgärder till kompletta och testade anläggningar inom låg- och högspänning till Industri och Energidistributörer.

Genom bred kunskap och lång erfarenhet hjälper vi kunden i såväl nya som befintliga anläggningar med:

  • Kraftmontage/Installation
  • Eldriftsansvar
  • Kabelteknik
  • Service och funktionskontroll
  • Programmering av reläskydd och reläskyddsprovning

Elektromontage Power ombesörjer komplett montage och installation på anläggningar och hjälper kunden  med ett tryggt helhetsåtagande med full insyn i projektet så att vi där igenom kan tillvarata kundens önskemål som anläggningsägare.

Vårt erbjudande:

Elkraftsmontage

Elkraftsinstallationer av transformatorer, hög och lågspänningsställverk samt processutrustning till industri och distributionsmarknaden.

Ombyggnation av ställverk och brytare.

Kabelteknik

Elektromontage Power utför montage och kabeldragning inklusive avslutsteknik.
Vi är certifierade för skarvning och avslut på 0,4-70kV.

Service och funktionskontroll

Elektromontage Power hjälper dig som kund att genom funktionskontroller säkerställa driften i din anläggning. Vi hjälper dig också med åtgärder och utbyte efter utförd funktionskontroll samt med servicearbeten i din anläggning.

Eldriftsansvar

Som innehavare av en elanläggning ansvarar kunder för att föreskrifters krav på säkerhet för person och egendom uppfylls. Elektromontage Power åtar sig att överta och ombesörja detta ansvar för högspännings-abonnenter.

(Krav på anläggningar över 1kV)

Programmering av reläskydd och reläskyddsprovning

Vi kan även tillhandahålla reläskyddsprogrammering och reläskyddsprovning till din anläggning och har gedigen kunskap och erfarenhet av Siemens och ABB:s reläskydd.
 
Självklart innehar vi auktorisationstyp (A) för elinstallationsarbeten
 
Några av våra större uppdragsgivare är:
ABB, Relacom , Gröna lund, EON, Billerud Korsnäs, Holmen, Vattenfall Service, Gränges.Elektromontage Power 
VD

Joakim Ahlberg
072-236 75 71