Kraftgenerering

Kraftgenerering är processen där olika energikällor, såsom fossilbränslen (kol, naturgas), förnybara källor (sol, vind, vattenkraft) och kärnmaterial, omvandlas till elektricitet. Detta görs genom att utnyttja energin i dessa källor med hjälp av olika metoder, som förbränning, gasturbiner, eller fotovoltaiska celler. Den producerade elektriciteten överförs genom elnät till bostäder, industrier och institutioner och ger ström till våra dagliga liv. Kraftgenerering är en väsentlig del av modern infrastruktur som påverkar ekonomisk tillväxt, miljömässig hållbarhet och teknologisk utveckling.

Begreppen kraftgenerering och energipriser har blivit allmänt diskuterade den senaste tiden. En intressant konsekvens av de stigande priserna är att den globala elektrifieringen kan bromsas, eftersom nya användare helt enkelt inte har råd att köpa el. Samtidigt är de globala trenderna med ökad elektricitetsanvändning tydliga, särskilt i Kina och Asien där stora marknader både för produktion och förbrukning av elenergi finns.

Ökad global produktionskapacitet

Under de senaste 15 åren har den installerade produktionskapaciteten globalt sett fördubblats och behovet av el förväntas inte minska under det kommande årtiondet. Trots en viss återgång till kol de senaste åren är det förnybara energikällor som kommer att leda utvecklingen framåt.

Investeringarna i sol- och vindkraft är redan omfattande och utgör ungefär 2/3 av den totala globala kapacitetsökningen. Samtidigt är det viktigt att betona att naturgasen kommer att ha en fortsatt betydande roll, särskilt i Kina och Asien. Leverantörer av gasturbiner och liknande teknologier arbetar aktivt med att förbättra verkningsgrad, prestanda och att integrera förbränning av vätgas, vilket kan förändra spelplanen radikalt.

Framtidsutsikter inom kraftgenerering

I Europa står vi inför utmaningar med snabbt stigande gaspriser och utfasningen av kärnkraft. Detta har lett till att den nödvändiga baslasten under årets kallaste, mörkaste och vindstilla dagar saknas, vilket i sin tur har resulterat i extremt höga elpriser och statliga subventioner. För att motverka detta krävs en ökad satsning på sol- och vindkraft, samtidigt som energilagring och styrningsteknik måste vidareutvecklas för att hantera basbelastningen på ett hållbart sätt.

Elektromontage är engagerade i den framtida utvecklingen inom kraftgenereringsområdet. Vi har historiskt sett varit en framgångsrik underleverantör till några av branschens största tillverkare. Med våra flexibla processer och kunniga medarbetare har vi förmågan att snabbt anpassa oss till nya krav och skapa innovativa lösningar. Vi besitter en bred erfarenhet inom olika applikationsområden inom kraftgenerering och har djupgående kunskap inom standarder och klassificering.

 

Applikationer och produkter

Inom kraftgenerering tillhandahåller Elektromontage produkter för styrning och kontroll av olika hjälpsystem för gasturbiner. Dessa inkluderar smörjoljepumpar, bränslepumpar, ventilationsfläktar och värmare.

Läs mer om de produkter vi levererar till marknaden för kraftgenerering här: