Industriell automation

Industriell automation innebär användningen av olika teknologier och system för att automatisera och förbättra processer inom industriell produktion och tillverkning. Det involverar användningen av datorer, robotar, sensorer och andra avancerade kontrollsystem för att öka effektivitet, precision och kvalitet i produktionsprocesser. Genom att automatisera upprepande och tidskrävande uppgifter kan industriautomation öka produktionshastigheten, minska fel och risker samt optimera resursanvändning. Det spelar en nyckelroll i modern tillverkningsindustri och möjliggör snabbare innovation, flexibilitet och konkurrenskraft på marknaden.

Industrins utveckling, som började i England under tidigt 1800-tal, har nu fortskridit till vad som oftast kallas den fjärde industriella revolutionen, ibland benämnd Industri 4.0. Introduktionen av datorer och avancerad telekommunikation under mitten till slutet av 1900-talet har förvandlats till sofistikerade IT-lösningar inom utveckling, design, produktion och framför allt logistik. Målet med denna utveckling är att arbeta snabbare, smartare och mer hållbart, vilket skapar fördelar både för leverantörer och kunder.

 

Teknologi

Det råder ingen tvekan om att marknaden för Industri 4.0-teknik expanderar och det beräknas att området för styrsystem kommer att växa med cirka 80% under det kommande decenniet. Det faktum att vi går in i en elektrifieringsfas för fordonsparker i utvecklingsländer de kommande årtiondena innebär att Industri 4.0-teknik kommer att vara avgörande för krafthantering och administration. Samtidigt pågår kontinuerlig utveckling inom sektorer som processindustri, där kontroll och vägledning är imperativ. Dessutom finns en betydande marknad för modernisering av äldre utrustning genom införande av smarta styrsystem och ställverk.

I takt med utvecklingen av Industri 4.0-produkter är det avgörande att övervaka logistiska flöden från leverantörer samt internt inom fabriker. Känsligheten hos dessa flöden testades under Covid-19-pandemin, där producenter av ställverk exempelvis stod inför brist på halvledare, metaller och transporter. Här kan Industri 4.0-teknik återigen hjälpa leverantörer med smarta lösningar för kontroll och övervakning av produktionsmoment, både internt och i leverantörskedjan. 

Applikationsområden

Inom områden som kontrollutrustning och ställverk kan det handla om utrustning med individuella IP-adresser som kan generera data i molnsystem för analys och styrning inom en större kontext. Vid första anblick kan detta verka som science fiction, men när man betraktar utvecklingen av konsumentprodukter finns det redan värmepumpar, laddningsstationer och övervakningssystem som använder IT-teknik för att stödja övervakning och kontroll.

Miljömedvetenhet

Miljömedvetenhet är en viktig fråga både för leverantörer och kunder. Återanvändbarhet är ett centralt område och inom både kontrollutrustning och ställverk används betydande mängder plast, vilket ger utrymme för trender och möjligheter till återvinning.

Vårt erbjudande

På Elektromontage har vi omfattande erfarenhet inom kontrollutrustning och ställverk. Vi strävar efter att vara en del av framstegen inom Industri 4.0. Vår kunniga arbetskraft är redo att hantera nya utmaningar och introducera innovativa lösningar och idéer som skapar mervärde för våra kunder.

Vi konstruerar och producerar elsystem för:

  • Start, Kontroll och Övervakning
  • Kraftdistribution
  • Processautomation

Vårt arbete sker ofta i tätt samarbete med kunden och med den gemensamma målsättningen att leverera ett anpassat system där funktion i kombination med personsäkerhet, driftsäkerhet och energieffektivitet alltid går i första hand. Vi levererar system konstruerade och tillverkade enligt IEC, ATEX, UL/CSA.

Många av våra kunder värdesätter tryggheten i att ha en leverantör som tar ansvar för hela kedjan att konstruera och tillverka hela system från styrning till kraftdistributionen på maskinen eller i anläggningen.

Läs mer om de produkter vi levererar till marknaden för industriell automation här:

Industriautomation Elektromontage elsystem