Marin automation

Historiskt har sjötransporter spelat en avgörande roll i att underlätta den globala handeln av varor och står för ungefär 80% av världens handelsvolym. Prognoser antyder att sjötransporterna är på väg att fördubblas under det kommande decenniet. Den ökande trenden inom sjötransporter drivs delvis av att produktionen av varor och de slutgiltiga konsumenterna befinner sig på olika kontinenter. Samtidigt som välfärden växer ökar även intresset för rekreation i form av kryssningar och andra vattenburna aktiviteter. 

Politiska globala spänningar driver en konstant modernisering och byggande av marina krigsfartyg. Utöver dessa områden är det viktigt att framhäva betydelsen av bulktransport av gas, som står för cirka 20% av all sjöfart. En ökad transport av gas till Europa förväntas som en följd av förändrade attityder gentemot rysk gas. Samtidigt som den förväntade uppgången på marknaden sker, är det viktigt att betona den marina sektorns koppling till globala ekonomiska fluktuationer och enskilda händelser. Utan handel avtar transportbehovet och vid ekonomiska nedgångar minskar efterfrågan på nöjeskryssningar. 

 

Produktion & Teknologi

När det gäller fartygsproduktion är Asien och Stilla havet ledande. Trots det härstammar många system och komponenter fortfarande från USA och Europa. Båda regionerna är i framkant när det gäller innovativ teknologi.

Teknikmässigt sätts stor vikt vid miljöhänsyn, och nya initiativ uppstår genom samarbeten mellan rederier och företag inom miljöteknologi. Ett anmärkningsvärt område är hybridframdrift, där maskineri kompletteras med elektriska motorer och batterier. Batterierna laddas under dagen och deras lagrade energi används på natten, vilket minskar beroendet av traditionella bränslen. Miljöframsteg drivs av övergripande mål, inklusive en diskuterad minskning av CO2-utsläpp med 40% fram till 2030 och en minskning av svavelhalten i bränsle från 3,5% till 0,5%.

Marin automation elektromontage marina applikationer

Vårt erbjudande

Elektromontage har verkat internationellt inom marin automation för både civila och militära ändamål i många år. Våra produkter kräver ofta olika certifieringar och klassificeringar. Vid ett test kopplas utrustningen ofta upp och funktionstester genomförs på hela utrustningen tillsammans med ev. PLC.  Allt verifieras genom noggranna dokumentkontroller och produktsyn i våra faciliteter. Vi åtar oss att arrangera testerna på någon av våra produktionsenheter samt att hantera certifikaten. För våra kunder står vi som en professionell och kunnig partner när det gäller teknisk support, produktion och leverans av marinklassificerade produkter.

De vanligast förekommande sällskapen är: LRS, GL, BV, DNV, RINA och ABS (USCG, IEEE45) men vi har även klassat utrustningar hos CCS, RMRS, och Class NK. Vi har också lång erfarenhet av att producera utrustning för marina applikationer som klarar chock- och/eller ATEX krav.

Startutrustningar motorställverk elektromontage

Applikationsområden

Elektromontage levererar ofta hela kontrollsystem för styrning av en specifik utrustning. Kontrollsystemen används inom en rad områden, allt ifrån att styra en självlossande/lastande utrustning för betong på ett fartyg eller ett komplicerat kylsystem till att styra en enstaka pump. 

Bredden av vår kompetens sträcker sig från konstruktion till att tillverka de färdiga skåpen samt att driftsätta systemen på plats. I en leverans ingår ofta förutom apparatskåp och MCC ställverk även PLC:er, operatörspaneler, programmering och drifttagning av utrustningen på varv. Våra kunder finns såväl inom kommersiella, offshore och militära applikationer där vi kan leverera startutrustningar, motorställverk och kontrollutrustning till samtliga marknader.

Produkter

Läs mer om de produkter vi levererar till marknaden för marin automation här:

Motorer

Elektromontage samarbetar med flera stora, internationella, motortillverkare. Samarbetet ger våra kunder stora fördelar i fråga om projektkoordination och leveransprecision. 

I samarbete med italienska Electro Adda, tyska Wölfer och franska 
Leroy Somer levererar vi marinklassade motorer till europeiska bog-propellertillverkare i storleksklassen 350-2000kW/380-6600V.