Anders Göransson – Med över 30 år på Elektromontage

31 maj 2021
Roberth Karlsson och Anders Göransson

På bilden: Anders Göransson och Roberth Karlsson 

Det är nu 31 år sedan Anders Göransson började arbeta på verkstaden hos oss. Redan tidigt fick han ta ansvar och idag arbetar han med arbetsberedning och projektledning. För oss betyder det otroligt mycket att ha den erfarenhet och kompetens som Anders besitter på företaget. Och för kunderna innebär det en trygghet.

Anders Göransson hade hört mycket gott om Elektromontage. När han flyttade till Söderköping för 31 år sedan sökte han jobb i verkstaden. Sedan dess har han blivit kvar hos oss.
– Jag trivs bra och det är ett varierande arbete. Tidigt fick jag ta ansvar för vissa delar i olika projekt och för 10 år sedan blev jag projektledare. Det har varit utvecklande att arbeta här och jag har aldrig känt nej, jag vill inte gå till jobbet.

Just utveckling är en av nycklarna till att Anders har trivts på sin arbetsplats under så lång tid.
– Att få ansvar och lösa problem som uppkommer under resans gång ihop med kunderna för att de ska få en så bra produkt som möjligt är utvecklande. Och jag tycker att kundkontakt är roligt.

Erfarenhet, kunskap och kontinuitet

Vår vd, Roberth Karlsson berättar att det betyder mycket för företaget att ha medarbetare som har den erfarenhet och kunskap som Anders besitter.
– Det ger en kontinuitet i arbetet och kunderna känner sig trygga. Vi strävar mot att använda våra mer erfarna medarbetare mer för att föra över kunskap till de yngre.
Enligt Roberth är en av Anders främsta styrkor att han är fruktansvärt noggrann och ordningsam.
– Säger Anders att någonting ska bli klart en viss tid stämmer det. Han är både pålitlig, lojal och väldigt trevlig.

Ledtiderna blir allt kortare

Sedan Anders började har Elektromontage förändrats mycket. Det mest påtagliga är att tiden från att ordern kommer in till slutleverans har blivit betydligt kortare. Det ställer högre krav i arbetsberedningen.
– Det gäller att rätt material köps in i rätt tid för att vi ska hinna leverera i tid. För mig är det sporrande att vara med i hela processen, från första fasen som offertstöd tills dess att produkten levereras.

När han började levererade vi främst till kunder i Sverige, nu levererar vi mer direkt till kunder utomlands. Därför har vi även byggt en produktionsenhet i Litauen.
– Det har varit en utmaning och samtidigt kul och utvecklande. Det har sporrat mig att öva upp mina språkkunskaper, skrattar han.

Nytta av sina år i verkstaden

Anders berättar att han idag har enorm nytta av sina år i verkstaden.
– Jag hoppas och tror att jag har stort förtroende hos montagepersonalen. Jag har skruvat skåp och lådor och vet vad jag pratar om.
Att han har kunskapen och förståelsen för processen är även bra för kunderna.
– Jag kan komma med idéer och förslag på lösningar. Skulle någonting inte fungera kan jag upptäcka och rätta till det i ett tidigt skede. Mitt fokus ligger på att se till att vi får fram en bra produkt i rätt tid.

Hur ser du på framtiden?

– Jag ser mig själv fortsätta här. Jag trivs och det känns kul och utvecklande att gå till jobbet.