Elektromontage AB utökar tjänsteportföljen

Lucas Karlsson
1 mars 2019

Företagsgruppen Elektromontage AB utökar sina tjänster via det delägda dotterbolaget Elektromontage Power i Sverige AB som startats under 2018.  Företaget är inriktat på service och installation inom låg- och mellanspänningsområdet. ”Elektromontage Power i Sverige AB utgör ett perfekt komplement till Elektromontages övriga verksamhet och det är med glädje jag välkomnar den nya VD:n Joakim Ahlberg som har stor erfarenhet inom området” säger Roberth Karlsson koncernchef.

Elektromontage Power i Sverige AB arbetar främst med att tillhandahålla kvalificerad personal och utrustning för montage, provning, driftsättning och projektledning av arbeten i elektriska anläggningar, såväl gamla som nya för låg- och högspänning. Målgruppen av kunder är framför allt industri och elleverantörer. Arbetet sker i första hand Sverige men även utomlands.

Elektromontage Power i Sverige AB startades under hösten 2018 och har i nuläget, (januari 2019) sju anställda. Målsättningen är att fortsätta växa med i storleksordningen 50% de närmaste åren samt att nå en omsättning på drygt 15 MSEK inom 3-5 år. Under hösten och vintern har företaget levererat produkter och tjänster enligt följande:

Transformatormontage: Vattenfall, Hjältevad
Nytt mellanspänningsställverk: Gröna Lund, Stockholm
Utbyte av mättransformatorer i mellanspänningsställverk: Relacom, Södra Sverige
Ställverksombyggnationer: Europén Electric Technologies, Vimmerby och Malmö
Reläskyddsbyte: Europén Electric Technologies, Eskilstuna
Utbyte av lågspänningsbrytare: ABB Stena Line M/S Skåne, Gdynia Polen

VD, Elektromontage Power
Joakim Ahlberg
Ålder: 28 år
Bor: Norrköping
Utbildning: Elprogrammet Elteknik 2009, Electrical Engineer 2018