Elektromontage nya produktionsanläggning i Panevėžys, Litauen

LUCAS KARLSSON
5 oktober 2017

Sedan ett drygt år tillbaka sker en del av Elektromontage produktion på litauisk mark. I avsikt att möta våra kunders behov startades ett samarbete med EAB i Litauen och vi är numera delägare i denna produktionsanläggning. Vi har sedan detta samarbete inleddes, ökat vår produktionskapacitet med 35 % vilket gör att vi kan ta emot fler order och samtidigt utöka vår globala närvaro.

Vi är mycket nöjda med hur detta partnerskap fungerar och ser med tillförsikt på framtiden.

Produktionen utförs i välskötta lokaler med god ordning och reda samt med ett framåtriktat förbättringsarbete. Både vi och EAB har på ett mycket positivt och kreativt vis lyckats lösa och hantera de utmaningar det innebär när två olika kulturer möts på denna nivå. Vi lär känna varandra och löser succesivt de kulturella utmaningar som finns framförallt inom sättet att kommunicera. Personal från EAB har dessutom under flera tillfällen, ca 3veckor/tillfälle, besökt vår anläggning i Söderköping där de fått träning och utbildning.

Vi har lyckats lösa den utmaning det innebär att överföra den information som krävs för att utföra produktionen på Elektromontage höga kvalitetsnivå. Hos EAB har man från att tidigare hanterat få kunder, nu lyckats att producera med högsta kvalitet till flera olika kunder. Ingenjörer utsända från våra kunder har utfört FAT (Factory Acceptance Test) i produktionsanläggningen med mycket goda resultat.  Till största delen utförs förmontage hos EAB där slutmontage samt avprovning sker på vår anläggning i Söderköping.

Personal från Söderköping besöker kontinuerligt EAB för att utveckla samarbetet och för att följa upp kvalitet och leveranser. En viktig del i detta samarbete är att Elektromontage överför kunskap om specifika kundkrav till EAB’s organisation.