Elektromontage producerar och säljer utrustning för explosiv miljö

Lucas Karlsson
31 augusti 2017

Elektromontage producerar och säljer utrustning för explosiv miljö enligt  ATEX-direktivet.

Med explosiv miljö menas områden där det hanteras brandfarlig vara (vätskor, gas eller aerosoler) eller brännbart damm på ett sätt så att det föreligger risk för att antändbara blandningar som kan orsaka snabba brandförlopp eller explosion kan förekomma.

Detta är en växande marknad och för Elektromontage innebär detta möjligheter att erbjuda ett bredare sortiment att leverera helhetslösningar med apparatskåp både med och utan ATEX-krav.

Explosiva miljöer återfinns i exempelvis gruvor, gas- och oljeindustrin, kvarnar, medicinsk tilllverkningsindustri, offshore branschen, inom den marina branschen m.fl.

Elektromontage är en av få leverantörer som har produktion av ATEX-klassade apparatskåp, standard apparatskåp, ställverk och MCC, allt i samma fabrik.