Elektromontage storsatsar på hållbarhet 2020!

LUCAS KARLSSON
9 december 2019

Elektromontage kan stolt meddela att stora satsningar på hållbarhet kommer genomföras under nästa år. I januari kommer en solcellsanläggning om 56 kWp att installeras på taket, i samband med detta kommer Elektromontage själva att designa och tillverka ett batterilager för den solelsproduktion som momentant inte kan nyttjas i fastigheten. Det kommer också installeras ett antal elbilsladdare som kan nyttjas av kunder och besökare.

Elektromontages mål är att i framtiden kunna driva en klimatneutral produktion i Söderköping, och det här är ett viktigt steg i rätt riktning. Under 2019 har även alla lysrör i fastigheten ersatts av LED-belysning vilket minskat årsförbrukningen med 15%.  Solcellsanläggningen kommer årligen att producera 50,000 kWh vilket motsvarar 25% av Elektromontage årskonsumtion av el. Under sommarmånaderna kommer hälften av verksamheten drivas på solel och många sommardagar vara helt självförsörjande.

”Vi vill göra vad vi kan för att bidra till en mer hållbar värld och minska vårt klimatavtryck. Det är en stor miljösatsning som vi hoppas ska inspirera företag såväl som privatpersoner i Söderköping till att dra sitt strå till stacken. I och med att priset på solpaneler kraftigt minskat de senaste åren samtidigt som elpriset stiger finns det också en god ekonomi i investeringen” – Roberth Karlsson, VD & Ägare 

Detta projekt genomförs tillsammans med Save by Solar som är ett av de största bolagen i Sverige när det kommer till solcellsanläggningar på kommersiella fastigheter.