Hela bolaget är engagerat i vårt förbättringsarbete

14 oktober 2021

Snart har det gått 10 år sedan Elektromontage, med Tobias Lindén i spetsen, införde LEAN-modellen. I modellen ingår förbättringsarbete, vilket vi varit duktiga på under hela tiden. Alla medarbetare har en timme avsatt i veckan för att gruppvis arbeta med att reducera slöseri samt att höja kvalitet och säkerhet utifrån inriktningen att öka lönsamheten med bibehållen god arbetsmiljö. Hittills är vi uppe i över 1700 genomförda förbättringar, vi har 70 pågående projekt och 100 förslag som väntar på att bedömas och hanteras.

Det första som möter besökare i vår reception är två transparenta rör med flörtkulor. Ett rör där vi lägger en grön kula vid varje genomförd förbättring och ett rör med större kulor som var och en symboliserar hundra förbättringar. Den uppmärksamme kan se att vi i dagsläget har genomfört 1722 förbättringar.
– Många av våra besökare tycker det är kul när det blir så visuellt, säger Tobias Lindén, platschef på Elektromontage.

Han införde LEAN-modellen på företaget för drygt tio år sedan, där en av grundpelarna är att man ska arbeta med just förbättringar.
– Vi utgår från en standard, ett läge, som hela tiden förbättras. I arbetet ingår även att ta fram standarder för hur aktiviteter och arbetsmoment ska genomföras för att vi inte ska vara beroende av enskilda medarbetares kunskaper. Det gör företaget mer robust och ger dessutom en motor till att lära nytt.

Planering, prioritering och genomförande

Medarbetarna är indelade i nio olika förbättringsgrupper och lägger en timme i veckan på att planera, prioritera och genomföra förbättringar.
– Varje månad summerar vi hur många förbättringar som genomförts och hur många nya idéer som framkommit. När vi når hundra förbättringar firar vi med tårta, smörgåstårta eller något annat som uppskattas.

Alla idéer utvärderas hur stor effekt de har och hur enkla de är att genomföra. Därefter prioriterar grupperna vilka förbättringsförslag de ska arbeta med.
– Just nu har vi inriktat oss på förbättringar som först och främst ökar lönsamheten utan att inskränka på arbetsmiljön.

Tobias berättar att vi till exempel har tillverkat ett verktyg för att kunna montera svåråtkomliga skruvförband.
– Det har gjort arbetet både effektivare och säkrare för händerna.
Utöver det har vi nyligen gjort ordning ett mobilt kabelställ som spar mycket onödigt spring samt utarbetat kundlösning för kylning av skåp med pneumatik som står i en omgivningstemperatur på över 50 grader.

Ett självspelande piano

Någonting som Tobias tycker är roligt är att förbättringsarbetet i princip är som ett självspelande piano och att alla på företaget är involverade.
– Att medarbetarna har möjligheten att vara med och påverka sitt arbete är uppskattat och vi säger nästan aldrig nej till idéer som kommer fram. Vårt förbättringsarbete skapar en delaktighet och gör Elektromontage mer konkurrenskraftigt som företag.