Globala trender på energimarknaden

24 mars 2021

I och med att Elektromontage är ett företag som verkar globalt gäller det att hänga med i vad som händer på energimarknaden, trots att det inte påverkar oss som företag nämnvärt. Vi har pratat med Elektromontage styrelseordförande Jan-Erik Rydén om vilka trender som är starkast just nu. 

Just nu pågår en kapplöpning i världen mellan de som skapar miljöproblem och de som utvecklar teknologi för att motverka problemen.
– Tyvärr ser det ut som om miljön håller på att förlora om man ser ur det stora perspektivet, säger Jan-Erik Rydén, Elektromontage styrelseordförande. 

Han berättar att historiskt sett sker ingenting särskilt snabbt när det kommer till förändringar inom energibranschen.
– Globalt sett kommer 80 procent av energin fortfarande från kol, gas och olja, 5 procent från kärnkraft och 5 procent från vattenkraft. Endast 10 procent kommer från förnybara källor även om trenden är starkt växande. Det pratas om att det är bråttom, men det kommer inte att ändras över en natt. Även om tekniken finns tar omställningen tid.

I Sverige är siffrorna mer glädjande när det gäller energiproduktionen och utsläpp. Här kommer 45 procent från vatten, 35 procent från kärnkraft och resterade 15 procent kommer från förnybart och kondenskraft.
– Sverige är bra på miljöfrågor, men globalt sett är vi en liten aktör.

Påverkar inte Elektromontage

I och med att Elektromontage arbetar med styr- och kraftautomation samt kraftgenerering påverkas vi inte av trender på energimarknaden. Oavsett om teknologin förändras kommer vi att ha en stabil verksamhet under en lång tid framöver.
– Vi arbetar med kraftgenerering, för våra produkters skull spelar det ingen roll var energin kommer från. Våra kunder lägger mycket pengar på att ta fram produkter som drivs av förnybara energikällor.

Jan-Erik liknar vår produktion med produktionen hos företag som till exempel tillverkar delar till bilar.
– Den som tillverkar däcken påverkas inte av om bilen är el- eller bensindriven. 

Digitalisering och automatisering ökar

En stark trend på energimarknaden just nu handlar om att spara resurser och att göra saker mer effektiva.
– Graden av digitalisering och automatisering ökar över tid, även hos oss på Elektromontage.

Även om våra produkter inte påverkas av var energin kommer från gör vi vad vi kan i den egna produktionen.
Läs gärna mer om hur vi arbetar mot att driva en klimatneutral produktion!