Komplett och samlad samt utprovad leverans av 4 styck 15 meter långa kontrollrum klar för leverans

lucas karlsson
18 april 2017

Elektromontage utför en komplett och samlad samt utprovad leverans av 4 styck 15 meter långa kontrollrum för gasturbiner till Tanzania värde ca 12 miljoner SEK. Elektromontage ansvarar för leverans, installation och provning. 

Kontrollrummen som levereras nyckelfärdiga till kund innehåller:

  • Kontrollrumsmodul
  • Lågspänningsställverk
  • Mellanspänningsställverk
  • Kontrollskåp
  • DC-System– 24 och 125 volt
  • Klimatanläggning/klimatsystem
  • Brandövervakningssystem
  • Installation av UPS-system
  • Komplett dokumentation och ritningar

Elektromontage har idag produktionsanläggningar i Söderköping och Panevezys, Litauen. Företaget har 70 anställda med en omsättning på 100 miljoner SEK. Vi är ett elteknikföretag med fyra verksamhetsområden: Industriautomation, Marin automation, Ställverk samt Service. Cirka 80 % av vår produktion exporteras direkt eller indirekt.

Sedan bolaget grundades 1967 har ägarfamiljens värderingar, tillsammans med lyhördhet för bolagets uppdragsgivare, speglat verksamheten och dess utveckling. Detta i kombination med kundanpassningar och kostnadsmedvetenhet gör Elektromontage till en stabil och säker samarbetspartner för framtiden.

Kvalitet för oss är inte bara att produkterna, från komponentnivå till hela system, har högsta möjliga kvalitet. Det är lika mycket en fråga om att samarbetet mellan oss och vår kund fungerar under hela processen, från första mötet till drifttagen maskin eller anläggning. 

Elektromontage AB bedriver ett arbete för att kontinuerligt minska företagets direkta och indirekta miljöpåverkan. Det innefattar att vi har kunskap om och kontroll över vår miljöpåverkan, samt att vi fortlöpande arbetar med förbättrande miljöåtgärder i vår verksamhet.