LIA – socialt ansvar och ett bra sätt att hitta varandra

18 januari 2021

Varje år tar vi emot praktikanter från yrkeshögskolorna. För oss är det en självklarhet att hjälpa studenter att få fördjupa sina kunskaper ute på en arbetsplats. Att först ha en eller två LIA-perioder är en fördel vid rekrytering då både vi och den som praktiserar hos oss får chans att lära känna varandra. Det gör startsträckan vid anställning kortare.

LIA, lärande i arbete, är en praktik där elever på yrkeshögskolor får en chans att praktisera sina kunskaper på en arbetsplats. Vi har under flera år tagit emot 2–4 praktikanter per år, oftast under en 10-veckorsperiod.
– De LIA-studenter som söker sig till oss utbildar sig huvudsakligen till elkraftsingenjörer eller inom logistik/inköp berättar Tobias Lindén, platschef på Elektromontage.

När vi tar emot blivande elkraftsingenjörer får de först vara i verkstaden för att lära sig hur artiklarna vi arbetar med ser ut och fungerar. Kommer de tillbaka för en andra period får de lära sig E-plan samt konstruera in artiklarna i olika typer av automationsskåp.
– De med LIA inom inköp och logistik får lära sig att arbeta i ett affärssystem där de beställer material, bevakar leveranser och kontaktar leverantörer vid avvikelser. Under andra perioden har de ofta ett eget sidouppdrag som kan handla om att undersöka byte av leverantör för en artikel eller göra olika beslutsunderlag inför upphandlingar.

Varför vi tar emot studenter

Det finns flera skäl till varför vi tar emot LIA, ett är socialt ansvar.
– De som utbildar sig måste få komma ut på praktik på en arbetsplats för att kunna tillämpa och bredda sina kunskaper.
Ett annat skäl är rekrytering av nya medarbetare, LIA är en bra ingång att hitta varandra. Vi har idag anställt 5 nya medarbetare som varit på praktik hos oss. 
– Även om vi inte har behov av personal för tillfället kan man alltid höra av sig när behovet uppstår. Har personen praktiserat här blir startsträckan kortare vid anställning.

Vi lär oss också saker

Enda gången vi tackar nej till studenter som vill förlägga sin LIA hos oss är när ingen har tid att vara handledare.
– Vi måste ha tid för att det ska kunna bli en bra LIA-period.

En stor fördel med att ta emot LIA-praktikanter är att vi också lär oss saker.
– Det är bra att få in andra ögon under en period. Någon som kan fråga om varför vi gör saker på vissa sätt. Det handlar om att ge och ta.

Nu ser vi fram emot vecka 5 då vi får in en ny LIA-tjej inom inköp/logistik.
Vill du söka LIA/praktik hos oss är du välkommen att skicka in din ansökan via vår karriärsida!