NUS-skydd – ett måste om man installerar solceller på högspänningslinjer

29 april 2021

I vanliga fall är det nätägarna som ansvarar för säkerheten, men när företag med högspänningsabonnemang installerar solceller och blir elproducenter får de även ansvar för säkerheten. För att kunna koppla på sig på elnätet krävs ett NUS-skydd (nollpunktspänningsskydd), som slår av innan nätägarens skydd slår av.
Tack vare Elektromontage och Elektromontage Powers breda kompetens inom området kan vi hjälpa solcellsföretag och deras kunder att installera, testa och koppla på NUS-skydd.

Det har alltid varit nätägarens ansvar att skydda högspänningslinjerna, även vid produktionsanläggningar som exempelvis kärnkraftverk. Sedan solceller kom in i bilden och privatpersoner och företag själva blivit producenter kommer energi till nätet även från andra håll.

Privatpersoner och företag som inte är påkopplade på högspänningsnätet behöver inte installera egna skydd, den el de levererar ut går till transformatorstationer som har egna skydd. Företag med högspänningsabonnemang har ofta egna transformatorstationer, då är det ett krav från flera nätägare att man ska installera NUS-skydd som extra säkerhet innan man får koppla på sig på nätet.
– Kravet är att det egna NUS-skyddet ska lösa ut snabbare än vad nätägarens skydd gör för att inte störa deras säkerhetsstrategi. Det är inte alla företag som vet att de är ansvariga för säkerheten när de installerar solceller, berättar Lars Friberg, projektledare på Elektromontage.

Han berättar att det inte är lag på just NUS-skydd, lagen säger endast att man ska överföra el på ett säkert sätt, men flera nätägare tillåter inte att man kopplar på sig på deras nät om man inte har installerat skyddet.

Vad är ett NUS-skydd?

På högspänningslinjer sitter det reläskydd för att skydda nätet mot jordfel vid till exempel åskoväder och nedfallna träd. NUS-skyddet är ett nollpunktsspänningsskydd, det sista att lösa ut om inget annat skydd har fungerat. 

Vi hjälper solcellsföretag att installera, testa och koppla på NUS-skydd

För solcellsföretag som vänder sig till företag med högspänningsabonnemang är det svårt att själva erbjuda tjänsten att leverera NUS-skydd, då det krävs både expertkompetens och testutrustning. Där kommer vi på Elektromontage in, tillsammans med vårt dotterbolag Elektromontage Power.
– I de projekt vi nu avslutat har vi även tagit in en extern reläskyddsexpert. Tillsammans kan vi både konfigurera, installera, testa och koppla på NUS-skydd till kundernas solcellsanläggningar.  

Lars berättar att det inte tar lång tid att installera NUS-skydd, men det krävs planering för att inte störa verksamheten. Sist kopplade vi in NUS-skydd till en anläggning på en större kontors/affärslokal med parkeringsgarage sent på kvällen. Vi stängde av högspänningen klockan 22 och vid midnatt var allt testat och klart.
– Vid testning mäter vi deltaspänningen på högspänningslinan vid ett fingerat jordfel i en isolerad miljö. Vi tittar även på hur snabbt NUS-skyddet slår av. Efter besiktning och godkännande skickar vi all dokumentation till nätägaren och sen kan man koppla på sin solcellsanläggning.

Behöver du hjälp med installation av NUS-skydd? Kontakta Lucas!

NUS SKYDD Solceller Elektromontage

Lucas Karlsson

Försäljning
070-391 11 41