Ständiga förbättringar

Lucas Karlsson
5 mars 2018

Under februari utfördes en miljörevision hos Elektromontage och vi är stolta över resultatet.

Revisionen utfördes av vårt certifieringsorgan ”Den Norske Veritas” (DNV) och vi fick med beröm godkänt, utan någon anmärkning. Det är lätt att glömma allt som händer när man sitter i vardagen och är uppe i det dagliga arbetet, därför gjorde vi en lista på några åtgärder som genomfördes under föregående år:

  • Elektromontage har utbildat personalen i ”Miljö, säkerhet och hälsa”.

  • Elektromontage har förbättrat samordningen av transporter från företaget och sänker därigenom miljöpåverkan.

  • Elektromontage har investerat i avfallskomprimator och reducerat avfallstransporter från Elektromontage med 50%.

  • Elektromontage har sänkt energiförbrukningen i produktionslokalerna avsevärt.

  • Elektromontage har inventerat kemiförråden och accepterar bara de kemikalier som är absolut nödvändiga för verksamheten. Kemikalieförteckning är upprättad för att säkerställa att ej nödvändiga kemikalier finns inom Elektromontages lokaler och vilken påverkan våra kemikalier har.

  • Elektromontage har övergått till svanenmärkta kontorsprodukter.

Det är viktigt att vi alla tar ansvar för vår miljö och för Elektromontage är detta bara en början i det kontinuerliga miljöarbete som drivs framåt av ledorden ”ständiga förbättringar”, precis som alla andra förbättringar hos oss.