Välkommen att blicka in på vår teknikavdelning

11 mars 2021

Alla uppdrag som försäljningsavdelningen säljer in går till vår teknikavdelning. Där arbetar konstruktörer, projektledare och ingenjörer som realiserar kundernas önskemål. Det krävs mycket av vår personal, både flexibilitet, kunskap och vilja, då vi rör oss på en internationell arena och har både certifieringar och klassningar att förhålla oss till.

På vår teknikavdelning arbetar åtta konstruktörer, ingenjörer och projektledare i varierande åldrar, med olika bakgrund och nationaliteter. Då och då tittar gamla delägaren Leif Bengtsson förbi och bidrar med sin kunskap.
– Tekniken förändras, men inte över en dag. Speciellt på maskinsidan. För att behålla kunskapsöverföringen ser vi alltid till att ha minst två som jobbar inom varje område, berättar vår teknikchef Lars Friberg.

Stefan Grönlund är en av våra projektledare och konstruktörer som varit här länge.
– Vi arbetar med enstycksproduktion, ingenting serieproduceras. Det är alltid någonting som måste förändras på grund av olika krav i och med att vi levererar till hela världen. Vi lever på att vi är duktiga på att tackla olika krav, att vi är så flexibla och kundanpassar alla våra lösningar, säger han.

En teknikavdelning med många funktioner

Det är vår uppgift att förse produktionen med konstruktionsunderlag, vi projektleder, skaffar material och ser till att vi håller tidsplanen.
– Kunderna har ofta en önskan om en funktion. Det är vår uppgift att realisera önskemål inom en rimlig tid och till en rimlig kostnad, säger Lars.
I och med att det ofta handlar om speciallösningar krävs en hög kompetens, vilja och flexibilitet.
– Vi har nischat in oss på det andra tycker är svårt och majoriteten av våra produkter går på export. Vi arbetar både med certifieringar och klassningar. Det är en rolig utmaning att arbeta på en internationell arena och Elektromontage har ett gott renommé att vara ett tekniskt kunnigt företag.

Kunder med lång historik

Elektromontage har lång relation med flera kunder, bland annat ABB, som vi tillverkar uttagslådor (styr- och mätlådor) till sedan 1995. Till Wärtsilä har vi tillverkat marina kraftfördelningar och automationsutrustningar sedan 2010. 
– Till ABB monterar vi in i egendesignade kapslingar, komponenter som ska skydda och styra deras generatorer eller motorer. Då varje utrustning är unik och det kan vara allt mellan 6.3V – 13.8kV med 300A – 6 000A som transporteras i lådorna så behöver vi vara flexibla i konstruktion och byggnation, säger Stefan.

Vi arbetar med ABB Motors i Västerås, men lådorna går till kunder i hela världen. Lådorna vi bygger måste anpassas för att både passa kundens krav och ABB:s utrustning.
– ABB har outsourcat den delen till oss. De vet att vi har den kunskap som krävs och vad de kan förvänta sig av oss.

Till Wärtsilä bygger vi kraftfördelningar, pulpeter, UPS och styrskåp till fartyg som hanterar olja och gas.
– Fartyg är stora, men kontrollrummen är små och oftast varma. Det måste vi anpassa oss till i materialval och konstruktion. Vi konstruerar och projektleder efter kundens krav och önskemål, hanterar kontakten med olika klassningsföretag, har vår kund och deras kund på FAT (Factory Acceptance Test) och hanterar klassning. Projekten är komplexa så vi får nyttja vår ingenjörskonst till fullo.

Rullat på bra trots covid-19

Trots senaste årets pandemi har Elektromontage inte haft något större produktionsstopp.  
– Möjligheten att jobba på distans kom passande. Bara något år tidigare hade det inte fungerat. Vi driver produktionsnära verksamhet, men vi går mot att kunna göra allt fler saker på distans, säger Lars.