Vår VD har ordet: “Vi ser tillbaka på ett omvälvande år”

14 december 2020

2020 har varit ett omvälvande år för alla. När pandemin slog till på allvar vidtog vi åtgärder och förberedde oss på det värsta. Med facit i hand tittar vi tillbaka på ett år då vi har anställt nya medarbetare, fått in order på nya produkter och kunnat fortsätta med vårt så viktiga förändringsarbete.

I början av året trodde vi inte att Covid-19 skulle bli så allvarligt för vår del, men när pandemin spred sig över världen blev vi tvungna att vidta åtgärder.

För oss är det viktigt att ha bra relationer med våra kunder och leverantörer, vilket innebär en hel del resande. Under året har vi fått anpassa oss till nya sätt att mötas. Detta år har för oss, precis som för många andra företag, inneburit att vi har fått snabba på vår interna digitalisering, vilket har fungerat mycket bra.
– Jag är stolt över den flexibilitet som genomsyrat hela organisationen under året.

Långsiktiga och nya projekt

Våra kunders investeringar är beslutade sedan många år tillbaka och måste fullföljas. Därför har vår orderingång inte påverkats nämnvärt av läget i världen.
– Vi har anställt montörer och framför allt har vi lyckats behålla den personal som vi anställde i januari på inköp och sälj. Det är glädjande.

En av årets höjdpunkter är att vi fått in order på montage och installation av kompletta kontrollrum till gasturbiner samt en tjänst där vi hjälper solcellsinstallatörer med montage och idrifttagning av Nollpunktspänningsskydd (NUS-skydd), som ofta krävs av nätägare när en fastighet är ansluten till ett högspänningsabonnemang. Vi har även själva installerat solceller på vårt fabrikstak.
– Tack vare den investeringen har vi lyckats sänka vårt klimatavtryck med 30 procent.

Vi fortsätter vårt förbättringsarbete

Trots att en stor del av den administrativa personalen arbetat på distans har vi lyckats bibehålla vårt förändringsarbete och vår strävan att hela tiden förbättra oss. Det är kul att det arbetet gått att utföra även om vi är färre på plats. Vi har även lyckats bibehålla teamkänslan inom företaget.

Roberth berättar att vi tittar på 2021 med tillförsikt.
– Jag tror att vi kan öka lite nästa år och jag hoppas att vi kan få åka ut och träffa våra kunder och leverantörer igen.