Vad är ett Motor Control Center?

Lucas Karlsson
24 maj 2024

Elmotorer behöver kraftmatning och styrning för att fungera. De enklaste varianterna består av utrustning för att starta och stoppa motorn, men ofta är kraven större än så. Ett motorställverk (Motor Control Center) är en grupp av olika startutrustningar placerade i en gemensam enhet. Motorställverk används av våra slutkunder inom många områden, tex:

- Elproduktion
- Sjöfart
- Gruvor
- Industri

Vi vill verka där kraven på personsäkerhet, tillgänglighet, driftsäkerhet och automationsnivå är hög samt för att säkerställa att våra kunder får de mest kostnadseffektiva lösningarna för deras behov. Vill du veta mer? Då tar du givetvis kontakt med oss!