DC System

Komplexa maskiner och anläggningar innehåller i många fall kritiska system och funktioner vilka inte får sluta fungera. Oavsett om hela anläggningen blir strömlös måste dessa system drivas vidare för att säkerställa t ex säkerhetsfunktioner eller stödfunktioner som garanterar anläggningens kontroll. Därför behövs olika typer av backup system. Ett sätt att lösa problemet är att arbeta med batterisäkrad likström som styrspänning till dessa funktioner. På så sätt har alltid funktionerna spänning oavsett om anläggningens huvudmatning fallerar. 

DC-system innehåller komponenter såsom brytare, transformator, laddningsenheter, motorstartutrustning, kommunikationsenheter och självklart batterier. Dessa dimensioneras utifrån anläggningens krav på batterityp, spänning, effekt och drifttid.

Användningsområden

DC-system används inom t ex olja och gasindustrin för att skydda och säkerställa funktionerna hos ställverk, kontrollenheter, nödpumpsystem och brandsläckningssystem. Det är därför av största vikt att dessa leveranser håller högsta klass avseende tillförlitlighet och kvalitet samt att tillgängligheten och användarvänligheten motsvarar de höga kraven som ställs. Dessa kritiska system testas ofta av våra kunder på plats hos Elektromontage för att ytterligare förstärka leveranstryggheten.

24VDC och 125VDC system

24VDC systemen matas med växelspänning som sedan omvandlas till 24VDC i det reglerade batteriladdningssystemet i automatikskåpet. Backup batterierna övervakas och laddas från samma enheter som även tillför förbrukarna deras styrspänning. På så sätt sker en sömlös övergång till batteridrift om det skulle bli ett avbrott i växelspänningens matning. Detta är alltså inte en UPS utan ett batterisäkrat DC-system till t ex kontrollskåp för turbiner och liknande applikationer. De systemen är då byggda för att i normalläget matas med 24VDC för att fungera.

På samma sätt fungerar ett 125VDC system. Denna spänning används t ex som styrspänning till spolarna på ställverkens brytare och likande men även som nödmatning till andra funktioner såsom likströmsmotorer till oljepumpar för turbinaxelns smörjolja. Dessa säkerhetsfunktioner ska garantera att t ex en turbin ska kunna genomföra en kontrollerad utrullning utan att riskera den dyra enheten.