Kontrollrum

Övervakning och styrning av omfattande industriella anläggningar äger ofta rum i någon form av kontrollrum. Dessa kontrollrum kan vara en integrerad del av anläggningens huvudstruktur eller existera som fristående enheter, dedikerade enbart för detta ändamål. Inom energiproduktionsanläggningar, till exempel, tar kontrollrummet ofta form som en fristående enhet i närheten av en gasturbin. Inom kontrollrummet koordineras kraftfördelning, reglering av turbinverksamhet och noggrann övervakning äger rum.

Applikationer

Fristående kontrollrum har nytta i olika anläggningstyper, med vanliga områden som inkluderar olje- och gasindustrin samt kraftgenerering.

 

Helhetslösningar

Elektromontage har förmågan att hjälpa kunder att leverera en i princip nyckelfärdig lösning när det gäller kontrollrum. I samarbete med samarbetspartners kan Elektromontage erbjuda skräddarsydda lösningar som omfattar design, utförande och kontrollrumsförutsättningar. Lösningar kan sträcka sig från cirka 10 meter långa konstruktioner som stöds av metallpelarkonstruktioner till versioner som når upp till 18 meter för placering på betongfundament. Taklutning, väggdesign, ventilation och golvmaterial - allt kan anpassas för att stämma överens med kundens önskemål. 

Elektromontage installerar inte bara utan kopplar även samman de komponenter som kunden tillhandahåller, såsom kontrollskåp och säkerhetslösningar, tillsammans med de komponenter som Elektromontage bidrar med till projektet - som MCCs, batterisystem och apparatskåp. Installation, testning och verifiering genomförs inom Elektromontages faciliteter i nära samarbete med slutkunden.

Med över ett decennium av erfarenhet av att leverera olika typer av kontrollrum över olika kontinenter, finner våra kunder i Elektromontage en erfaren och pålitlig partner som håller kvalitet och kundnöjdhet i högsta grad.

Funktion och Design

Ett fristående kontrollrum antar olika benämningar och följer varierande krav. Vissa kunder benämner det som "Local Equipment Room" (LER), medan andra föredrar beteckningen "Power Control Module" (PCM), trots samma grundläggande funktion. I grund och botten representerar kontrollrummet en distinkt byggnad som förenar alla processer som är avgörande för anläggningsdriften. Här underlättar Motor Control Centers (MCCs) kraftfördelning till anläggningens motorer och förbrukare. Kontrollskåp och apparatskåp bidrar till processreglering, medan batterisystem och hjälpkraft stärker akut- och säkerhetssystem. Detaljerna är beroende av den specifika processen och anläggningen i fråga. Olika anläggningar kan kräva olika funktioner, men i slutändan sammanfaller kraven för kontrollrum i deras åtagande att skapa en trygg, bekväm och pålitlig arbetsmiljö för operatörer. Detta gäller oavsett om anläggningen tål extrema klimat, befinner sig i ett jordbävningsbenäget område eller konfronterar risken för gasrelaterade explosioner.

Vad är kontrollrum?

Kontrollrummet är hjärtat i varje anläggning, där operatörer övervakar och styr komplexa processer och system för att säkerställa optimal drift. Det är i detta rum som kritiska beslut fattas, vilka direkt påverkar anläggningens effektivitet, säkerhet, och ekonomiska resultat. En välplanerad ergonomisk miljö i kontrollrummet möjliggör för operatörerna att arbeta under optimala förhållanden, vilket ökar deras förmåga att snabbt och effektivt hantera eventuella situationer som uppstår. På Elektromontage förstår vi vikten av en välutformad kontrollrumsinfrastruktur. Vi samarbetar därför nära med våra kunder för att skräddarsy lösningar som inte bara uppfyller tekniska krav utan också stödjer operatörernas behov och bidrar till att främja en produktiv arbetsmiljö.