Kontrollskåp - Apparatskåp

Alla elektriska apparater behöver någon form av styrning för att fungera enligt avsikt. Styrning och reglering kopplas ofta till maskiner eller processer, men det kan omfatta allt från enkel brytarstyrning till komplexa system med sensorer och detektorer. Inom mindre apparater används kretskort och minneschips för styrning, medan större och mer komplexa system kräver ytterligare komponenter. Historiskt sett har man använt apparatskåp eller kontrollskåp för att tackla detta problem. Ett apparatskåp innehåller generellt sett en viss mängd kraftfördelning, medan ett kontrollskåp är mer inriktat på styrning, reglering och övervakning. De snabba framstegen inom automation gör att skillnaderna mellan dessa typer suddas ut.

 

Användningsområden för Apparatskåp

Apparatskåp används inom industri och byggnader för att styra och reglera belysning, värme, ventilation, processautomation och kraftkretsar. Elektromontage kan leverera system som är designade och tillverkade enligt IEC, ATEX, UL/CSA och till och med EAC-standarder. Vi designar och producerar även automationsutrustning för marina applikationer, som kan klassificeras enligt marina klassningssällskap och uppfyller krav på stötvåg och/eller ATEX-regler.

Användningsområden för Kontrollskåp

Kontrollskåp används för att hantera olika aspekter av styrningen av en gasturbin, skyddsfunktioner för en generator eller processfunktioner för en havsbaserad gasanläggning. Denna typ av processkritisk utrustning har stora krav på robusthet, tillförlitlighet och funktionalitet. Våra kunder kommer från kommersiella, offshore- och militära tillämpningar, där vi kan erbjuda kontrollutrustning för samtliga dessa marknader.

Skillnad Mellan Kontrollskåp och Apparatskåp

Apparatskåp innehåller komponenter som brytare, kontaktorer, överströmsskydd, mätutrustning, övervakningsenheter och kommunikationsenheter. Ett kontrollskåp är ofta mer inriktat på en process eller maskin och innehåller därför utrustning som är specifikt anpassad för detta ändamål. Det kan inkludera styrsystem, vibrationsövervakningssystem, reläskydd och andra perifera enheter.

Nära Samarbeten med Kunden

Elektromontages arbete sker ofta i nära samarbete med kunden, med det gemensamma målet att leverera ett anpassat system där funktion, tillsammans med personsäkerhet, driftsäkerhet och energieffektivitet alltid har högsta prioritet. Många av våra kunder värdesätter tryggheten i att ha en leverantör som tar ansvar för hela processen, från design till tillverkning av kompletta system, från styrning till kraftdistribution på maskinen eller i anläggningen.