Ställverk

Överallt i vår omgivning stöter vi på apparater och utrustning som kräver elektricitet. I en industriell miljö behövs elektrisk kraft för bland annat värmesystem, ventilation, belysning och maskiner för att fungera. Kärnan i fördelningen av denna elektriska belastning utgörs av olika typer av ställverk, inklusive distributionsställverk och motorställverk, samt annan utrustning för kraftfördelning såsom transformatorer och styrsystem.

Vad är ett motorställverk?

Elmotorer behöver strömförsörjning och styrning för att fungera effektivt. De enklaste varianterna omfattar utrustning för att starta och stoppa motorn, men kraven är ofta större än så. Ett motorställverk (Motor Control Center) är en grupp av olika startanordningar som placeras inom en gemensam enhet. Motorställverket består av en eller flera inkommande skyddade matningar som fördelar kraften till samlingsbanor som löper genom hela enheten. Enheten innehåller även sektioner med utgående grupper där specifika belastningar får sin strömförsörjning och styrning. En utgående grupp kan inkludera flera komponenter såsom brytare, säkringar, tryckknappar, lampor, datakommunikation och mätutrustning. Allt detta anpassas efter den specifika funktionen för den utgående gruppen. Systemet inkluderar även sektioner för externa anslutningar, säkringssektioner för mindre belastningar samt avdelningar för mätning. Variationen är omfattande och möjligheterna många.

Användningsområden

Motorställverk används inom olika sektorer:

Elproduktion: Inom elproduktion används de för styrning och kontroll av olika hjälpsystem för gasturbiner, inklusive smörjoljepumpar, bränslepumpar, ventilationfläktar och värmare.

Sjöfart: Inom marina tillämpningar används de för kontroll av pumpmotorer, kompressorer och andra hjälpsystem.

Gruvdrift: I gruvindustrin används de för att försörja sorteringsanläggningar och ventilationssystem med kraft.

Industri: Inom industriella verksamheter används motorställverk för fördelning och styrning av produktionslinjer, transportband, kranar, lyftar med mera.

Elektromontage Siemens Sivacon ställverkssystem

Siemens Sivacon Ställverkssystem

Elektromontage är en licensierad partner till Siemens och säljer, konstruerar, producerar och levererar Siemens Sivacon ställverk till våra kunder.

Vi adderar värde genom vår kunskap om marknaden, flexibla arbetssätt med ofta sena anpassningar i projekt och närheten mellan produktionen och kunden. Partnerskapet har också bidragit till fördelar inom Siemens kunskapsutveckling och teknologi.

Sivacon är ett ställverkssystem med hög standardiseringsgrad och som är anpassat till Industrin.

Cubic Ställverkssystem

Elektromontages partnerskap med Cubic gör att vi kan erbjuda ett mycket flexibelt ställverkssystem som är uppbyggt i moduler och kan anpassas efter utrymme och applikation.

Cubic är välanpassat till vår marknad och kan byggas i oändligt antal kombinationer vilket ger stora fördelar jämfört med andra ställverkssystem.

Fördelar och egenskaper

Med över 50 års erfarenhet designar, producerar, levererar och installerar Elektromontage kompletta motorställverk för industrier och maskinanvändningar. Vår breda kompetens inom design, projektledning, produktion och installation av motorställverk som är skräddarsydda efter projektets specifika krav ger våra kunder förtroende.

Vi kan designa med fokus på standardutförande med Siemens Sivacon S8 eller med flexibilitet med Cubic ställverkssystem. Vi använder den senaste mjukvaran från Simaris, Galaxy och Eplan.

Vi fokuserar på ställverk inom industriapplikationer och maskinapplikationer där kraven på personsäkerhet, tillgänglighet, driftsäkerhet och automationsnivån är hög.

Vi levererar både intelligenta och traditionella ställverk.