Startutrustningar

Under den tidiga elektrifieringen av samhället användes elektricitet i flera olika områden, med belysning som ett exempel. En betydande förändring ägde rum inom industrin, där användningen av elektricitet för att driva maskiner medförde betydande fördelar jämfört med ångmaskiner och andra mekaniska drivsystem. Ett aktuellt problem, som även dagens maskintillverkare brottas med, är den höga energiförbrukningen vid uppstart. Därför har det utvecklats flera metoder över åren för att starta elektriska pumpar, maskiner och andra funktioner med hjälp av så kallade "starters".

Elektromontage har lång erfarenhet av konstruktion och produktion av startutrustningar och motorställverk till olika applikationer till exempel små pumpar på några få kW upp till stora propellerutrustningar på flera MW. Vi kan leverera enskilda startutrustningar och/eller kompletta motorställverk fullt certifierade innehållande, direkt start, YD start, mjukstart och frekvensomformare i effektområden från 4kW/1000V upp till 3MW/11,4kV.

Samtliga utrustningar kan klassas av: DNVGL, BV, LRS, ABS, NKI och CCS.

Mjukstarter 

EN mjukstarter är en elektronisk startfunktion där energiförbrukningen vid uppstart begränsas, och spänningen gradvis ökar tills driftspänningen uppnås. Tiden detta tar kan variera beroende på applikationens krav. En frekvensomriktare är en elektronisk regleringsfunktion som styr en elmotor genom att justera både frekvens och spänning i strömförsörjningen. Den kan även reglera upp- och nerrampning vid start och stopp. Elektromontage representerar mjukstartertillverkaren Solcon i Sverige. 

En mjukstarter begränsar slitaget på transmission, axlar och lagringar vid varje starttillfälle. Slitaget begränsas avsevärt, framförallt på stora startutrustningar där det ofta är en stor massa som skall sättas i rörelse vid startögonblicket.

Servicekostnaderna minskar ofta radikalt och tillgängligheten på utrustningen ökar med en mjukstarter. Solcon har en mycket lång referenslista på avancerade leveranser av mjukstarter både till låg och högspänningsanläggningar.

Pumpstarter 

En enkel pumpstarter är en funktion som aktiverar pumpar på ett enkelt och pålitligt sätt utan att överbelasta det elektriska nätet. Detta kan uppnås genom metoder som Y/D-start, mjukstart eller omriktning, beroende på kundens preferenser. Vid större tillämpningar, som exempelvis i fartygsmotorer, är utmaningarna något mer begränsande. Här krävs noggrann design för att starta maskineriet så energieffektivt och viktoptimerat som möjligt, med hänsyn till generatorn, elsystemet och viktbegränsningarna ombord.

Autotrafostarter

En autotrafostarter är en beprövad startmetod som involverar stora växlande kontaktorer och tillfälligt ökad spänning i motorkretsen. Detta syftar till att minimera strömspikarna vid uppstart och acceleration. Denna metod är ofta mer kostnadseffektiv än elektroniska alternativ.

Erfarenhet och kapacitet

Alla dessa varianter av startsystem, tillsammans med klassningskrav, nationella särkrav samt den tuffa omgivning som applikationen ska verka i påverkar den design som ska göras. Elektromontage har agerat som leverantör till mängder av olika startsystem genom åren och är därför en trygg partner i dessa frågor. Starterutrustningar från Elektromontage finns levererade till en mängd marina applikationer, både civila och militära, där höga krav har ställt på konstruktion och utförande.

Vi kan leverera från 4kW upp till 1750kW/230-1000V och 0,2MWA-21,8MWA/2,3-13,8kW.