Uttagslådor - Nollpunktslådor

Uttagslådor för generatorer är enkelt uttryckt ”vägen ut” för den elektriska kraften som skapas i generatorn. Här fördelas energin och här skapas de elektriska förutsättningar som gör att våra elnät uppför sig som vi planerat. Uttagslådor behövs alltså för att vi kontrollerat ska kunna tillgodogöra oss den elektriska energin som skapas i generatorn och samtidigt med dess utrustning säkra leveransen över tid.

Användningsområde

Uttagslådor i olika utföranden kan användas till generatorer i alla typer av anläggningar inom kraftgenerering.

Elektromontage kan leverera kundspecifika lösningar från 3,6kV till 17,5kV och med strömmar 300A-4000A. Vi kan leverera enligt både IEC samt NEMA och även enligt ATEX specifika krav.

Funktion och utförande

Uttagslådor används för att leda den elektriska kraften från generatorns uttag till huvudströmledarna på elanläggningen. Den används också för att skapa en nollpunkt på motsatt sida av generatorns statorlindningar. Uttagslådor kan tillverkas i olika utföranden och huvudfunktionerna kan även delas i två separata enheter om designen på generatorn kräver det. 

Uttagslådorna kan innehålla mätutrustning för att övervaka produktionen av den genererade kraften men även utrustning för generatorns skydd. Dessa kan vara ström- och spänningstransformatorer till reläskydd men även andra typer av mätutrustningar för till exempel övervakning av generatorns lindningar samt skyddsfunktioner för överspänningar och partiell urladdning. Självklart finns på uttagslådornas sidor även mindre kopplingslådor monterade för att enkelt kunna länka vidare signaler från mätutrustningen till överordnade skydds- och övervakningssystem.