Elektromontage Young Advisory Board

För att ett företag som Elektromontage skall överleva i en ökad konkurrens är det av yttersta vikt att man kan attrahera och hantera de bästa förmågorna till företagets olika roller. Roller som idag har en viss utformning och innehåll men som mycket väl kan se annorlunda ut när en ny generation kliver in i företaget. En generation som via miljö och utbildning sannolikt ser på saker och ting på ett helt annat sätt än vad exempelvis 60-talisterna gör. Generation Y finns redan på plats i företagsvärlden och kommer att få allt mer inflytande över hur företagande bedrivs. I litteraturen beskrivs Generation Y som naiva, teknikvana och kräver frihet, ofta ifrågasättande men också väldigt krävande och har ingen respekt för auktoriteter. Samtidigt är generationen välutbildade och beredda att skapa och i rätt miljö kan den skapa underverk. Sannolikt har de företag som är framgångsrika om 5-10 år lärt sig att hantera och utnyttja generation Y till sin fördel. Elektromontage har, på styrelsens begäran, tagit fram ett ”Young Advisory Board” som med stöd av VD skall arbeta med dessa frågor och genom intervjuer, diskussion och analys vägleda företagsledningen och styrelsen i framtida utveckling.

Daniel Karlsson

 • Född: 1991
 • Bor: Linköping
 • Utbildning: Civilingenjör i Industriell Ekonomi med fokus på Innovation & Strategisk Affärsutveckling, Luleå Tekniska Universitet
 • Sysselsättning: Saab Graduate Leadership Program med fokus mot Operations Management och Strategisk planering.

Motivering: Medverkar i Elektromontage YAB för att förhoppningsvis vara med och bidra till att utveckla företaget samt för bredda min egen kunskap kring bolagsstyrning och styrelsearbete. 

Lisa Hartikainen

 • Född: 1990
 • Bor: Stockholm
 • Utbildning: B.Sc Personalvetare, Linköpings Universitet
 • Sysselsättning: Specialist inom employer branding och rekrytering.

Motivering: Jag vill vara en del av Elektromontage YAB för att det är ett otroligt relevant, spännande och viktigt initiativ som bidrar till att Elektromontage hittar rätt sätt att attrahera och behålla framtidens talanger till bolaget.

Patrik Boström

 • Född: 1994
 • Bor: Stockholm
 • Utbildning: MSc International Logistics and Supply Chain Management, Jönköping University
 • Sysselsättning: Arbetar med logistik och e-handel på Lexington Company

Motivering: Jag tackade ja till att vara en del av Elektromontage YAB eftersom det är ett intressant och spännande initiativ. Ett initiativ där en yngre generation får vara med och påverka samt utveckla Elektromontage inför framtiden med nya perspektiv och tankegångar. Allt för att göra Elektromontage mer konkurrenskraftigt och attraktivt som arbetsplats.

Lucas Karlsson

 • Född: 1994
 • Bor: Norrköping
 • Utbildning: B.Sc Industriell Organisation och Ekonomi, Jönköping University samt Marknadseknomi, IHM Business School
 • Sysselsättning: Regionansvarig Östra Sverige, Save-by-Solar

Motivering: Som en del av ägarfamiljen ligger det i mitt intresse att Elektromontage ständigt utvecklas och fortsätter vara konkurrenskraftiga. Förra året firade företaget 50 år. Jag vill vara en del av denna grupp för att bidra till att Elektromontage i framtiden ska kunna fira 100 år.