Daniel Karlsson

 • Född: 1991
 • Bor: Linköping
 • Utbildning: Civilingenjör i Industriell Ekonomi med fokus på Innovation & Strategisk Affärsutveckling, Luleå Tekniska Universitet
 • Sysselsättning: Saab Graduate Leadership Program med fokus mot Operations Management och Strategisk planering.

Motivering: Medverkar i Elektromontage YAB för att förhoppningsvis vara med och bidra till att utveckla företaget samt för bredda min egen kunskap kring bolagsstyrning och styrelsearbete. 

Joakim Hårte

 • Född: 1989
 • Bor: Linköping
 • Utbildning: B.Sc Internationella affärer, Linnéuniversitetet
 • Sysselsättning: Affärsutveckling på EIT InnoEnergy

 

Motivering: Valde att delta i Elektromontage YAB då det ger en möjlighet att vara med att påverka hur Elektromontage skall arbeta i framtiden för att kunna utvecklas och bli än mer konkurrenskraftiga.

Lisa Hartikainen

 • Född: 1990
 • Bor: Stockholm
 • Utbildning: B.Sc Personalvetare, Linköpings Universitet
 • Sysselsättning: Specialist inom employer branding och rekrytering.

Motivering: Jag vill vara en del av Elektromontage YAB för att det är ett otroligt relevant, spännande och viktigt initiativ som bidrar till att Elektromontage hittar rätt sätt att attrahera och behålla framtidens talanger till bolaget.

Lucas Karlsson

 • Född: 1994
 • Bor: Norrköping
 • Utbildning: B.Sc Industriell Organisation och Ekonomi, Jönköping University
 • Sysselsättning: Regionansvarig Östra Sverige, Save-by-Solar

Motivering: Som en del av ägarfamiljen ligger det i mitt intresse att Elektromontage ständigt utvecklas och fortsätter vara konkurrenskraftiga. Förra året firade företaget 50 år. Jag vill vara en del av denna grupp för att bidra till att Elektromontage i framtiden ska kunna fira 100 år.

Patrik Boström

 • Född: 1994
 • Bor: Stockholm
 • Utbildning: MSc International Logistics and Supply Chain Management, Jönköping University
 • Sysselsättning: Arbetar med logistik och e-handel på Lexington Company

Motivering: Jag tackade ja till att vara en del av Elektromontage YAB eftersom det är ett intressant och spännande initiativ. Ett initiativ där en yngre generation får vara med och påverka samt utveckla Elektromontage inför framtiden med nya perspektiv och tankegångar. Allt för att göra Elektromontage mer konkurrenskraftigt och attraktivt som arbetsplats.