Chock - Apparatskåp med extrema krav på mekanisk miljö

14 juni 2022

Ett av alla spännande projekt vi arbetar med för tillfället är att bygga elutrustning till marina örlogsfartyg, så kallade fregatter. Det speciella med detta är att specifikationen har ett chockkrav på 130 G, vilket vi också testat.

2017 fick Elektromontage i uppdrag att designa och bygga elskåp med chockkrav till 30 nya fregatter som ska levereras till tre olika världsdelar. Ett projekt som beräknas pågå i över 20 år.

Vad innebär chockkrav?
– Vi har tagit fram kontrollskåp som klarar 130 G i chock, vilket betyder att kontrollskåpen fortsätter att fungera även om det skulle ske en explosion i närheten av fartyget, berättar Roberth Karlsson, vd på Elektromontage.

Ett samarbete med en historisk kund

Uppdraget att designa kontrollskåpen har vi fått av en av våra kunder som varit med oss sedan 90-talet, vilket är mycket roligt.
– Att uppdraget gick till just Elektromontage beror på att de känner förtroende för oss. Vi har goda ingenjörskunskaper, hög kvalitet och konkurrenskraftiga priser.

Kontrollskåp för olika funktioner

Kontrollskåpen är framtagna för olika funktioner på fartyget. Ett sitter vid rodret, ett vid fenstabilisatorerna och ett vid styrningen av vinschar, luckor och ramper.
– Vi har utfört förstörande provningar på ett laboratorium i Skottland, vilka har visat att apparatskåpen klarar av de högt ställda kraven.