Våra certifikat och klassningar är avgörande för verksamheten

12 november 2021

Elektromontage konstruerar och producerar komplicerade produkter där kravställningen är hög. För att visa kunderna att vi kan leverera enligt deras förväntningar är våra certifikat och licenser en viktig del av verksamheten. Vi samarbetar även med flera Klassningssällskap som verifierar att vi uppfyller alla krav på marina applikationer.

Av de licenser och certifikat Elektromontage innehar är ISO 9001:2015, som vi har via sedan 2010, är en av de viktigaste. Certifikatsutgivare är DNV. Den visar att vi har ett certifierat ledningssystem där vi tar kvalitet och kundnöjdhet på största allvar. Den som håller i trådarna när det gäller att upprätthålla certifieringen är vår kvalitetsansvarige Mikael Blomqvist.
– ISO-certifieringen styr vårt arbetssätt. Vi har kontroll på våra processer och vet tydligt vem som gör vad. Utan den grunden hade det varit näst intill omöjligt att uppfylla kraven för de andra certifikaten.

Visar att vi värnar om miljön

Sedan 2017 har vi även certifieringen ISO 14001:2015, som visar att vi arbetar aktivt för att minska miljöpåverkan i våra processer, produkter och tjänster.
– Miljö har blivit en allt viktigare fråga, därför är även den certifieringen viktigt för oss.
Mikael berättar att våra certifikat är viktiga för att vi ska kunna vara en bred leverantör till våra kunder på flera olika marknader.
– Vi arbetar även på att inom kort uppfylla den nya standarden för Storbritannien, UKCA.

Certifikat i både Europa och Nordamerika

I och med att Elektromontage verkar inom flera områden på en global marknad behöver vi flera olika certifieringar. Bland annat har vi tre stycken Certificate of Compliance som krävs på den nordamerikanska marknaden.
– Vi har även ett franchisecertifikat som visar att vi uppfyller alla krav för att vara partner till Siemens och får sälja, konstruera och producera deras ställverk Sivacon S8.

Samarbete med flera Klassningssällskap

När det gäller våra marina applikationer samarbetar vi med de flesta större Klassningssällskapen.
– När vi producerar utrustning för marina applikationer ska de inspekteras och testas av ett Klassningssällskap på någon av våra fabriker. Produkten får sedan ett certifikat som visar att den uppfyller alla krav.

Läs mer om våra certifikat och klassningar:
Marina klassningar
UL/CSA