Elektromontage Young Advisory Board

lucas karlsson
7 november 2018

För att ett företag som Elektromontage skall överleva i en ökad konkurrens är det av yttersta vikt att man kan attrahera och hantera de bästa förmågorna till företagets olika roller. Roller som idag har en viss utformning och innehåll men som mycket väl kan se annorlunda ut när en ny generation kliver in i företaget. En generation som via miljö och utbildning sannolikt ser på saker och ting på ett helt annat sätt än vad exempelvis 60-talisterna gör. Generation Y finns redan på plats i företagsvärlden och kommer att få allt mer inflytande över hur företagande bedrivs. I litteraturen beskrivs Generation Y som naiva, teknikvana och kräver frihet, ofta ifrågasättande men också väldigt krävande och har ingen respekt för auktoriteter. Samtidigt är generationen välutbildade och beredda att skapa och i rätt miljö kan den skapa underverk. Sannolikt har de företag som är framgångsrika om 5-10 år lärt sig att hantera och utnyttja generation Y till sin fördel. Frågan är om Elektromontage AB är ett av dessa företag?

För att i framtiden kunna svara ja på den frågan har Elektromontage, på styrelsens begäran, tagit fram ett ”Young Advisory Board” som med stöd av VD skall arbeta med dessa frågor och genom intervjuer, diskussion och analys vägleda företagsledningen och styrelsen i framtida utveckling.

Ordförande

Lucas Karlsson
​Ålder: 24 år
Bor: Norrköping
Utbildning: BSc Industriell Organisation och Ekonomi, Jönköping University
Sysselsättning: Regionansvarig Östra Sverige, Save-by-Solar

Motivering: Som en del av ägarfamiljen ligger det i mitt intresse att Elektromontage ständigt utvecklas och fortsätter vara konkurrenskraftiga. Förra året firade företaget 50 år. Jag vill vara en del av denna grupp för att bidra till att Elektromontage i framtiden ska kunna fira 100 år.

Ledamöter

Daniel Karlsson

Ålder: 28 år
Bor: Linköping
Utbildning: Civilingenjör i Industriell Ekonomi med fokus på Innovation & Strategisk Affärsutveckling, Luleå Tekniska Universitet
Sysselsättning: Saab Graduate Leadership Program med fokus mot Operations Management och Strategisk planering.
Motivering: Tackade ja till att medverka i Elektromontage YAB för att förhoppningsvis vara med och bidra till att utveckla företaget samt för bredda min egen kunskap kring bolagsstyrning och styrelsearbete. 

Joakim Hårte

​Ålder: 29 år
Bor: Linköping
Utbildning: BSc Internationella affärer, Linnéuniversitetet
Sysselsättning: Kundansvarig säljare på Elektromontage
Motivering: Valde att delta i Elektromontage YAB då det ger en möjlighet att vara med att påverka hur Elektromontage skall arbeta i framtiden för att kunna utvecklas och bli än mer konkurrenskraftiga.

Lisa Hartikainen

Ålder: 28 år
Bor: Stockholm
Utbildning: BSc Personalvetare, Linköpings Universitet
Sysselsättning: Specialist inom employer branding och rekrytering.
Motivering: Jag vill vara en del av Elektromontage YAB för att det är ett otroligt relevant, spännande och viktigt initiativ som bidrar till att Elektromontage hittar rätt sätt att attrahera och behålla framtidens talanger till bolaget.

Patrik Boström

Ålder: 24 år
Bor: Stockholm
Utbildning: MSc International Logistics and Supply Chain Management, Jönköping University
Sysselsättning: Arbetar idag med logistik och e-handel på Lexington Company.

Motivering: Jag tackade ja till att vara en del av Elektromontage YAB eftersom det är ett intressant och spännande initiativ. Ett initiativ där en yngre generation får vara med och påverka samt utveckla Elektromontage inför framtiden med nya perspektiv och tankegångar. Allt för att göra Elektromontage mer konkurrenskraftigt och attraktivt som arbetsplats.