Kraftgenerering

Lucas Karlsson
24 maj 2024

Under de senaste 15 åren har den installerade produktionskapaciteten globalt sett fördubblats och behovet av el förväntas inte minska under det kommande årtiondet. Trots en viss återgång till kol de senaste åren är det förnybara energikällor som kommer att leda utvecklingen framåt.

Vi är väldigt engagerade i den framtida utvecklingen inom kraftgenerering. I Europa står vi inför utmaningar med stigande gaspriser och utfasning av kärnkraft. Detta har lett till att den nödvändiga baslasten under årets kallaste, mörkaste och vindstilla dagar saknas, vilket i sin tur har resulterat i höga elpriser och statliga subventioner. Det här behöver motverkas, bl.a. genom en ökad satsning på sol- och vindkraft, samtidigt som energilagring och styrningsteknik måste vidareutvecklas.

Vi pratar gärna om framtiden inom kraftgenerering så hör gärna av dig om du vill veta mer!