Marina applikationer

Lucas Karlsson
24 maj 2024

Ur ett historiskt perspektiv har sjötransporter spelat en avgörande roll i att underlätta den globala handeln av varor och står för ungefär 80% av världens handelsvolym. Den ökande trenden inom sjötransporter drivs delvis av att produktionen av varor och de slutgiltiga konsumenterna befinner sig på olika kontinenter och när det gäller fartygsproduktion är Asien och Stilla havet ledande. Trots det härstammar många system och komponenter fortfarande från USA och Europa.

Vi på Elektromontage har verkat internationellt inom marina applikationer för både civila och militära ändamål i många år. Våra produkter kräver ofta olika certifieringar och klassningar av tredje part, som exempelvis DNV, Lloyd's Register of Shipping eller Bureau Veritas, allt verifierat genom noggranna dokumentkontroller och produktsyn i våra faciliteter. För våra kunder står vi som en professionell och kunnig partner när det gäller teknisk support, produktion och leverans av marinklassificerade produkter.