Vårt paternosterverk – Ett smart system för förvaring

15 september 2021

Sedan vi installerade vårt paternosterverk för fem år sedan har mycket förändrats. Förutom att vi sparar yta som istället kan användas till produktion sparar systemet också tid samtidigt som risken för skadade artiklar minskar.

Ett paternosterverk är ett system för artiklar som lagerhålls. Det är uppbyggt av hyllplan som snurrar med ett antal lådor på varje plan. När man slår in en artikel i affärssystemet kör paternosterverket fram rätt låda.
– Tack vare vårt paternosterverk får vi plats med fler artiklar på en mindre lageryta, vilket frigör mer plats till produktionen. En annan fördel är att det alltid är bra ordning på lagret då alla artiklar har sitt hyllplan och sin låda. Det är ett riktigt smart system för förvaring, säger Peter Sjögren, inköpsansvarig på Elektromontage.

Han berättar vidare att risken för stopp i produktionen på grund av att vi saknar material minskar.
– När affärssystemet indikerar att en artikel går under en gräns lägger vi en beställning. Tack vare paternosterverket är det också mycket enklare att inventera.

Även bra ur en säkerhetsaspekt

Innan vi installerade vårt paternosterverk för drygt fem år sedan kunde all personal gå in på lagret och hämta artiklar. Nu är det bara behörig personal som får plocka ut artiklar från paternosterverket. En av dem är Linda Dahlén, som har arbetat på lagret med material och godshantering i 13 år.
– När personalen själv hämtade artiklar var det svårare att hålla koll. Då hamnade saker lätt på olika ställen. Nu går det snabbare att hantera material inför projekt och jag slipper memorera var allt ska ligga.

Hon berättar att säkerheten har blivit högre. Personalen slipper klättra på stegar för att komma åt rätt artiklar och risken att materialet blir skadat har minskat.
– Men den absolut största fördelen är tidsbesparingen, nu slipper jag att leta efter artiklar. Det var en klok investering, jag är så nöjd!