Möten med hela världen – En vanlig dag som projektledare på Elektromontage

11 april 2022

Vår projektledare Mikael Blomqvist kan starta dagen med ett möte med en inköpare i Sydkorea, fortsätta med ett samtal med en eltekniker i Indien, ta ett internt möte och sedan avsluta med att diskutera status i ett projekt med en kund i USA.
– Det är en normal dag för mig. Elektromontage är ett mer internationellt bolag än vad många tror.

Elektromontage har många spännande projekt i rullning. Mikael Blomqvist berättar att han har för tillfället ett tiotal ställverksprojekt, ett utvecklingsprojekt av kontrollrum, två kontrollrum som ska levereras, ett projekt som ska gå till USA och ett till Italien på gång.
– Jag rör mig runt hela jorden. Det är festligt att kunna vara i så många olika delar av världen hemifrån eller från kontoret. Dessutom har jag en tysk chef och en rumänsk konstruktör. I och med att vi är ett så internationellt bolag händer det allt oftare att jag börjar fundera på vad vissa saker heter på svenska.

Dagen startar i Sydkorea och avslutas i USA

En vanlig arbetsdag innehåller flera internationella kontakter för Mikael. Frågorna som behandlas är av varierande karaktär.
– Jag har möten med människor i flera olika roller så det är flera bollar i luften samtidigt. Även om vi är ett elföretag handlar flera av frågorna om mekanik. Det gäller att hela tiden skaffa ny kunskap för att kunna reda ut dem.

Han berättar att dagen kan starta med ett möte om statusuppdatering med inköpare i Sydkorea. Därefter pratar han med en eltekniker eller projektledare i Indien, tätt följt av ett möte med Tyskland för att få styr på en leverans.
–  Framåt eftermiddagen börjar USA vakna upp, då är det dags för möte för att diskutera status för en pågående leverans eller frågor om dokumentation. Det värsta är när man får gå upp klockan tre på natten för att USA vill ha möte när det passar dem. Däremellan har vi interna möten om exempelvis förbättringsarbete.

Nya digitala möjligheter har underlättat

Mikael berättar att de senaste två åren där vi alla tvingats utveckla våra digitala möjligheter har underlättat hans arbete.
– Det har blivit otroligt mycket enklare. Innan pandemin hade vi telefonkonferenser, nu när vi möts på en digital plattform kan vi dela dokument. Problemet är bara att man bokar möten för tätt, jag har börjat försöka se till att jag nu har 15 minuter mellan varje möte.