Vår produktionsprocess - Från order till färdig produkt

24 maj 2022

Med vår erfarenhet och kompetens tillverkar vi kraft- och styrutrustning till kunder inom marknadsområdena skeppsbyggnad, kraftgenerering, maskintillverkare och förnybar energi. Produktionen sker både i Sverige och Litauen. Vi är med hela vägen, från order till färdig produkt.
– Produkterna vi tillverkar på Elektromontage är kundspecifika, vilket innebär att de aldrig ser exakt likadana ut, detta är en utmanande uppgift, säger vår verkstadschef Michael Hauer.

En produktionsprocess börjar alltid med en order. När ordern har registrerats av vår säljavdelning gör vi en genomgående planering och lägger upp en tidsplan för konstruktion och produktion och ser till att vi har rätt resurser på plats. Ett ordererkännande med leveransdatum ges ut till kund och processen är igång.

Sedan tar vår arbetsgrupp projektledning och konstruktion över. 65 procent av det vi tillverkar har våra konstruktörer konstruerat och 35 procent är kundritningar. Ritar vi det själva tar vi fram ett konstruktionsunderlag som skickas till kund för granskning och godkännande.

Inköpsavdelningen köper in allt material och ser till att det levereras till vår godsmottagning så att produktionen kan ta över. I produktionen har vi tre team som arbetar med olika kunder. Varje dag har vi avstämningsmöten där vi tar upp problem och hinder som produktionen stöter på och som ska lösas tillsammans med vår verkstadschef Michael Hauer.
– Vi tillverkar kundspecifika produkter, vilket innebär att de aldrig ser exakt likadana ut. Därför måste vi hela tiden anpassa oss och hitta nya lösningar. Där spelar vår erfarenhet och kompetens stor roll.

I slutet av processen ska allt som tillverkats provas så vi ser att allt fungerar som det ska. Det som vi ritat och tillverkat i Litauen tar vi i Söderköping ansvar för och därför skickas det hit för slutmontage och avprovning. Testdokument såsom CE-dokument ska fyllas i. I vissa fall kommer klassningsbolag hit och ser till att vi byggt enligt normen som är satt.
Vi fotograferar och dokumenterar allt för att i framtiden kunna använda oss av detta om vi kommer bygga något liknande.

När allt är kontrollerat och godkänt packas det och skickas ut till våra kunder över hela världen.