Vi arbetar mot att driva en klimatneutral produktion

2 mars 2021

Vår vision är att driva en klimatneutral produktion i Söderköping och har under det senaste året satsat hårt mot våra miljö- och hållbarhetsmål. Solcellerna har nu varit igång ett år, bytet till LED-belysning sparar 40 000 kWh/år och vår nya tjänstebilspolicy tillåter endast elbilar eller laddhybrider.

Miljö och hållbarhet är en viktig del i Elektromontage arbete. Under det senaste året har vi arbetat hårt för att stegvis närma oss vår vision – att i framtiden bedriva en klimatneutral produktion i Söderköping.

För ett år sedan installerade vi en solcellsanläggning om 56 kWp på vårt tak. En satsning som visade sig falla väl ut, då rapporten visar att vi under året producerade 53 414 kWh el och sparat 57 687 kronor. Vi vill att allt vi gör både ska vara miljömässigt och ekonomiskt hållbart, vilket investeringen i solceller verkligen är.
Tack vare solcellerna producerar vi själva 30 procent av elbehovet i fastigheten. All el vi köper utöver den vi själv producerar är 100 procent förnybar.

Stor koldioxidbesparing

Under förra året gav vår satsning på solceller en koldioxidbesparing på 12 394 kg CO2.
Det motsvarar:

●      44 resor Stockholm - New York med flyg
●      30 lägenheters årsförbrukning av el
●      63 781 mil med en medelstor bensinbil

LED-belysning, laddstolpar och elbilar

Under 2019 investerade vi 100 000 kronor i att byta ut alla lysrör mot LED-belysning, vilket sparar 40 000 kWh/år. Vi investerade även i laddstolpar för elbilar.
Under 2021 kommer vi fortsätta att satsa på energieffektivisering. I och med att vi i år ändrade vår tjänstebilspolicy till att vi minst ska köra laddhybrider, helst elbilar, kommer vi att installera fler laddstolpar. Policyn innebär även att vi kommer att spara omkring 4 000 liter diesel per år.

Hållbarhet – en del av vår vardag

Elektromontage arbetar enligt Lean manufacturing, där ledorden är att vi ska vara resurseffektiva och minimera slöserier. Det är någonting alla våra medarbetare har i åtanke vid alla uppdrag vi utför.

Exempel på hur vi minskar resursslöseri:

●    Investering i en wellpappkomprimator för att minska antalet transporter.
●    Samordning av in- och utleveranser.
●    Kemreduktion samt kontinuerlig utvärdering av inköpsrutiner.
●    Under Q1 kommer vi att implementera ett nytt system från Intersolia som gör det enklare vad gäller kemikaliehantering och uppföljningar av detsamma.