Kvalitetspolicy

Elektromontage erbjuder tjänster, produkter och service inom kraftgenerering, industriell automation och marin automation. Hela verksamheten omfattas av ett verksamhetssystem som är certifierat enligt kraven i ISO 9001:2015 (kvalitetsledning), ISO 14001:2015 (miljöledning) samt följer gällande föreskrifter för systematiskt arbetsmiljöarbete. Verksamheten bedrivs i Söderköping.

Elektromontage i Söderköping konstruerar och producerar elektrisk automationsutrustning och har som vision att vid varje tillfälle eftersträva nöjda kunder genom att leverera produkter i enlighet med kundens specifikation. Vi ska dessutom alltid tillse att leveranser sker vid överenskomna tidpunkter och till kostnadseffektivt utförande och konkurrenskraftiga priser. Det åligger varje anställd att tillse att felaktiga detaljer inte förs vidare i förädlingskedjan.

​Elektromontage AB skall verka för ständig förbättring och nöjda kunder genom att: 

  • Leverera felfria produkter
  • Hålla överenskomna leveranstider
  • Ha kunnig, noggrann och serviceinriktad personal
  • Om fel uppstår effektivt rätta till dessa
  • Inom ramen för företagets kvalitetsledningssystem uppnå ställda kvalitetsmål