Långsiktighet i tanke & handling 

Nuläget är tillfälligt, det är förbättringstakten som långsiktigt avgör vår framgång.

Vi vill att Elektromontage ska utvecklas. För att lyckas med det behöver våra kunder och leverantörer ha förtroende för det vi säger och gör. Vi tror på att bygga strategiska allianser för att stärka vår framtid.

Vi tror också att lagarbete är grunden till en lärande organisation, där vi tillsammans tar tillvara och utvecklar vårt kunnande.För att behålla och locka rätt kompetens arbetar vi för att vara en arbetsplats som erbjuder stimulerande arbetsuppgifter där säkerhet, hälsa och miljö sätts i första hand.

Vi vill vara aktiva i det samhälle vi verkar i, genom att erbjuda praktikplatser, examensarbete och stödja det lokala föreningslivet.

Ledarskapet ska präglas av nyfikenhet och av att ständigt sträva mot att bli bättre, där våra principer som genomsyrar allt vi gör:

Kundfokus 

 • Vi har en gemensam slutkund​
 • Vi har kundens förtroende
 • Vi förstår kundens behov
 • Vi ser till att kunden känner sig trygg

Ständiga förbättringar

 • Vi vill att alla deltar i förbättringsarbete
 • Vi standardiserar vårt sätt att arbeta
 • Vi synliggör förbättringar

Rätt från mig

 • Vi ger rätt information och produkt till mottagaren
 • Vi stoppar arbetet om fel upptäcks
 • Vi ser feedback som en naturlig del i arbetet

Respekt för individen

 • Vi ser och hör varandra​
 • Delaktighet skapar engagemang
 • Diskriminering och kränkande särbehandling
  accepteras inte