Marin automation elektromontage marina applikationer

Marin Automation

Elektromontage konstruerar och producerar utrustning för marina applikationer som både klassas enligt marina klassningssällskap och klarar chockkrav och/eller ATEX krav.

Våra kunder finns såväl inom kommersiella, offshore och militära applikationer där vi kan leverera  startutrustningar, motorställverk och kontrollutrustning till samtliga marknader.

Vi har erfarenheter av följande klassningssällskap: DNVGL, BV, LRS, ABS, NKI och CCS.

Startutrustningar motorställverk elektromontage

Startutrustningar

Elektromontage har lång erfarenhet av konstruktion och produktion av startutrustningar och motorställverk till olika applikationer till exempel små pumpar på några få kW upp till stora propellerutrustningar på flera MW. Vi kan leverera enskilda startutrustningar och/eller kompletta motorställverk fullt certifierade innehållande, direkt start, YD start, mjukstart och frekvensomformare i effektområden från 4kW/1000V upp till 3MW/11,4kV.

Vi representerar också Solcon mjukstarter som levererar mjukstarter från 0,1kW/230V till 21MW/13,8kV.

Samtliga utrustningar kan klassas av: DNVGL, BV, LRS, ABS, NKI och CCS.

Bredd i kompetens och applikationer 

Elektromontage levererar ofta hela kontrollsystem för styrning av en specifik utrustning. Kontrollsystemen används inom en rad områden, allt ifrån att styra en självlossande/lastande utrustning för betong på ett fartyg eller ett komplicerat kylsystem till att styra en enstaka pump. 

Bredden av vår kompetens sträcker sig från konstruktion till att tillverka de färdiga skåpen samt att driftsätta systemen på plats. 

I en leverans ingår ofta förutom apparatskåp och MCC ställverk även PLC:er, operatörspaneler, programmering och drifttagning av utrustningen på varv.

Solcon Mjukstarter

Elektromontage representerar mjukstartertillverkaren Solcon i Sverige. En mjukstarter begränsar slitaget på transmission, axlar och lagringar vid varje starttillfälle. Slitaget begränsas avsevärt, framförallt på stora startutrustningar där det ofta är en stor massa som skall sättas i rörelse vid startögonblicket.

Servicekostnaderna minskar ofta radikalt och tillgängligheten på utrustningen ökar med en mjukstarter. Solcon har en mycket lång referenslista på avancerade leveranser av mjukstarter både till låg 
och högspänningsanläggningar. 

Vi kan leverera från 4kW upp till 1750kW/230-1000V och 0,2MWA-21,8MWA/2,3-13,8kW. 

Motorer

Elektromontage samarbetar med flera stora, internationella, motortillverkare. Samarbetet ger våra kunder stora fördelar i fråga om projektkoordination och leveransprecision. 

I samarbete med italienska Electro Adda, tyska Wölfer och franska 
Leroy Somer levererar vi marinklassade motorer till europeiska bog-propellertillverkare i storleksklassen 350-2000kW/380-6600V.

Klassning

Vi hjälper till hela vägen! 

I våra uppdrag är det ofta ett krav att design, konstruktion och montage av en utrustning skall vara utförd enligt ett marint klassningssällskaps föreskrifter och regler. Där en klassning av en utrustning är nödvändig, åtar vi oss förutom att tillkalla en klassnings surveyour, även att arrangera testerna på vår verkstad samt att hantera certifikaten.

Vid en test kopplas utrustningen ofta upp och funktionstester genomförs på hela utrustningen tillsammans med ev. PLC. 
    
De vanligast förekommande sällskapen är:

LRS, GL, BV, DNV, RINA och ABS (USCG, IEEE45) men vi har även klassat utrustningar hos CCS, RMRS, och Class NK.