Miljöpolicy

Elektromontage erbjuder tjänster, produkter och service inom kraftgenerering, industriell automation och marin automation. Hela verksamheten omfattas av ett verksamhetssystem som är certifierat enligt kraven i ISO 9001:2015 (kvalitetsledning), ISO 14001:2015 (miljöledning) samt följer gällande föreskrifter för systematiskt arbetsmiljöarbete. Verksamheten bedrivs i Söderköping.

Elektromontage AB bedriver ett arbete för att minska och förebygga företagets direkta och indirekta miljöpåverkan, så att miljön skyddas. Det innefattar att vi har kunskap om och kontroll över vår miljöpåverkan, samt att vi fortlöpande arbetar med förbättrande miljöåtgärder i vår verksamhet. Vi erbjuder en öppen och saklig information om vårt miljöarbete till medarbetare och övriga intressenter.

Elektromontage AB skall verka för ständig förbättring av sitt miljöarbete samt minskad miljöpåverkan genom att: 

  • Både vi och våra leverantörer följer krav enligt gällande lagstiftning och branschstandarder
  • Vi bedömer och kontinuerligt utvärderar våra leverantörer utifrån deras miljöarbete
  • Vi använder den miljömässigt främsta teknik som är ekonomiskt möjlig vid varje investering
  • Vi planerar vår verksamhet avseende transporter så att de sker på ett energieffektivt sätt
  • Vår avfallshantering är källsorterad och genomtänkt för optimal återvinningsgrad
  • Vi arbetar med att effektivisera både kundens och vår egen energiförbrukning
  • Vi säkerställer att vår personal har goda kunskaper om miljö och miljöpåverkan