Motor Control Center (MCC)

Överallt i vår omgivning möts vi av anordningar och apparater som behöver elektricitet. I en industriell miljö behöver bland annat värmesystem, ventilation, belysning och maskiner elektrisk kraft för att fungera. Hjärtat i kraftfördelningen för dessa elektriska laster är olika typer av ställverk som exempelvis distributionsställverk och motorställverk men även annan kraftfördelningsutrustning som transformatorer och apparatskåp.

Central kontroll över elmotorer

Elmotorer behöver kraftmatning och styrning för att fungera. De enklaste varianterna består av utrustning för att starta och stoppa motorn, men ofta är kraven större än så. Ett motorställverk (Motor Control Center) är en grupp av olika startutrustningar placerade i en gemensam enhet. Motorställverket består av en eller flera inkommande skyddade matningar vilka leder kraften till samlingsskenor vilka löper genom hela enheten. Enheten består även av fack med utgående grupper där de specifika lasterna får sin kraftmatning och styrning. En utgående grupp kan bestå av flera komponenter såsom brytare och säkringar, tryckknappar och lampor men även datakommunikation och mätutrustning. Allt detta är beroende på vilken funktion den utgående gruppen ska ha. Det finns också fack för yttre anslutningar, säkringsfack för mindre laster samt avdelningar för mätning. Variationen är stor och möjligheterna är många.

Användningsområden

Motorställverk används av våra slutkunder inom många områden. 

Elproduktion

Inom elproduktion används de för styrning och kontroll av diverse hjälpsystem för gasturbiner som exempelvis smörjoljepumpar, bränslepumpar, ventilationsfläktar och värmare.  

Sjöfart

För marina applikationer kan de användas för kontroll av pumpmotorer och kompressorer och till dess övriga hjälpsystem. 

Gruvor

I gruvnäringen förses sorteringssystem och ventilation med kraft.

Industri

För industriella kunder används motorställverk till fördelningen och styrningen av produktionslinor, rullband, kranar, lyftar och mycket mer. 

Fördelar

Med över 50 års erfarenhet konstruerar, producerar, levererar och installerar Elektromontage kompletta ställverk till industrier och maskinapplikationer.
Vår stora kunskap inom design, projektledning, produktion och installation av motorställverk med projektspecifika krav skapar trygghet hos våra kunder. 

Egenskaper

Vi kan designa både med fokus på standardutförande med Siemens Sivacon S8 och flexibilitet med Cubic ställverkssystem. För detta använder vi den senaste mjukvaran från Simaris, Galaxy och Eplan. 

- Alla typer av nät
- Spänningsnivåer upp till 1000V 
- Strömmar upp till 6300A 
- Kapslingsklass från IP21-IP54
- Inre skyddsform från Form 1 till Form 4b 
- Intelligenta och traditionella ställverk testade enligt EN 61439 
- Certifiering enligt UL/CSA (UL845, UL508A) samt enligt de flesta marina klassningssällskap exempelvis DNV/GL, ABS, LR, BV, RINA med flera.

Vi vill verka där kraven på personsäkerhet, tillgänglighet, driftsäkerhet och automationsnivå är hög samt för att säkerställa att våra kunder får de mest kostnadseffektiva lösningarna för deras behov.

Siemens Sivacon Ställverkssystem

Elektromontage är en licensierad partner till Siemens och säljer, konstruerar, producerar och levererar Siemens Sivacon ställverk till våra kunder. Partnerskapet har också bidragit till fördelar inom Siemens kunskapsutveckling och teknologi.
Sivacon är ett ställverkssystem med hög standardiseringsgrad och som är anpassat till Industrin.

Cubic Ställverkssystem

Vårt partnerskap med Cubic gör att vi kan erbjuda ett mycket flexibelt ställverkssystem som är uppbyggt i moduler och kan anpassas efter utrymme och applikation.