Ställverk

Med över 50 års erfarenhet konstruerar, producerar, levererar och installerar Elektromontage kompletta ställverk till industrier och maskinapplikationer.

Vi erbjuder en unik mix av ställverk som möter de krav som finns i varje projekt, både gällande standardisering med Siemens Sivacon S8 och flexibilitet med Cubic ställverkssystem.

  • Upp till 1000V och 6300A
  • Traditionell teknik eller Intelligent teknik
  • Motorställverk och Distribution
  • Testade enligt EN 61439
  • Certifierade enligt UL/CSA
  • Certifierade enligt de allra flesta marina klassningssällskap så som DNV, ABS, GL mm.
  • Inre skyddsform från Form 1 till Form 4
  • Kapslingsklass från IP21-IP54

Vi fokuserar på ställverk inom industriapplikationer och maskinapplikationer där kraven på personsäkerhet, tillgänglighet, driftsäkerhet och automationsnivån är hög.

Vi levererar både intelligenta och traditionella ställverk.

Elektromontage Siemens Sivacon ställverkssystem

Siemens Sivacon Ställverkssystem

Elektromontage är en licensierad partner till Siemens och säljer, konstruerar, producerar och levererar Siemens Sivacon ställverk till våra kunder.

Vi adderar värde genom vår kunskap om marknaden, flexibla arbetssätt med ofta sena anpassningar i projekt och närheten mellan produktionen och kunden. Partnerskapet har också bidragit till fördelar inom Siemens kunskapsutveckling och teknologi.

Sivacon är ett ställverkssystem med hög standardiseringsgrad och som är anpassat till Industrin.

Cubic Ställverkssystem

Elektromontages partnerskap med Cubic gör att vi kan erbjuda ett mycket flexibelt ställverkssystem som är uppbyggt i moduler och kan anpassas efter utrymme och applikation.

Cubic är välanpassat till vår marknad och kan byggas i oändligt antal kombinationer vilket ger stora fördelar jämfört med andra ställverkssystem.