Visselblåsarsystem

Vi har infört ett visselblåsarsystem som kan användas vid misstanke om att någon bryter mot våra regler på arbetsplatsen. Det kan handla om ett brott mot lagen, sexuella trakasserier eller grova överträdelser av interna regler. Det kan också handla om oetiskt beteende eller andra allvarliga brister av en viss nivå av seriositet.  Systemet ska inte användas för små fall utan för fall av en viss nivå av seriositet. 

Använder du systemet sker det helt anonymt. Det är ingen som kommer att kunna ta reda på vem som gjort anmälan.

Det är viktigt för oss att vår företagskultur är öppen, trygg och förtroendefull. För oss är det viktigt att överträdelser av regler och oetiskt beteende kommer fram i ljuset – och hanteras på ett korrekt sätt. Vi vill driva ett företag som inte bara följer regler utan också kännetecknas av starka värderingar och höga etiska normer.
Vilka vi är och hur vi beter oss är avgörande för förtroendet för oss – förtroendet från våra kunder, leverantörer
och samarbetspartner samt från det samhälle vi är en del av.

Hur fungerar vårt visselblåsarsystem?

Du får tillgång till vårt visselblåsarsystem genom följande länk:

Länk till visselblåsarsystemet

Användarnamn: whistleblower@elektromontage.se
Lösenord: Elektromont@ge1967

Du får då tillgång till en sida där du kan beskriva din misstanke eller oro.
Tryck sedan på Skicka.